El blog d'una immigrant. (El blog de una inmigrante)

About us

On 12:06 by Laila karrouch in ,

Informació sobre immigració podem trobar a dojo sigui via Internet, llibres,  revistes... és un tema sobre el qual se’n parla sempre perquè no passa de moda. Gràcies a aquests mitjans podem aprendre molt sobre aquest assumpte i ens podem solidaritzar amb molts immigrants, sobretot ara que estem immersos en una crisi econòmica que es fa llarga i pesada. Ara bé, jo vull anar una mica més enllà; vull exposar la meva vida com a immigrant perquè una veu pròpia arriba allà on la teoria no és capaç i perquè tots tenim coses a dir.

Vull compartir el meu procés migratori, un procés que ni els meus pares ni jo vam decidir. la vida en té la culpa. 


Información sobre inmigración podemos encontrar en abundancia sea vía Internet, libros, revistas... es un tema sobre el cual se habla  siempre porque no pasa de moda. Gracias a estos medios podemos aprender mucho sobre este tema y nos podemos solidarizar con mucho inmigrantes, sobre todo ahora que estamos inmersos en una crisis económica que se hace larga y pesada. Ahora bien, mi deseo es ir un poco más allá; quiero exponer mi vida como inmigrante porque una voz propia llega allí donde la teoría no es capaz y porque creo que todos tenemos algo que contar. He decidido compartir mi proceso migratorio, un proceso que ni mis padres ni yo  decidimos. La vida tiene la culpa.